Traditional

和中丞奉使承恩,還終南舊居

軒車尋舊隱,賓從滿郊園。
蕭散煙霞興,殷勤故老言。
謝公山不改,陶令菊猶存。
苔蘚侵垂釣,松篁長閉門。
風霜清吏事,江海諭君恩。
祗召趨宣室,沈冥在一論。

Simplified

和中丞奉使承恩,还终南旧居

轩车寻旧隐,宾从满郊园。
萧散烟霞兴,殷勤故老言。
谢公山不改,陶令菊犹存。
苔藓侵垂钓,松篁长闭门。
风霜清吏事,江海谕君恩。
祗召趋宣室,沉冥在一论。

Pronunciation

hé zhōng chéng fèng shǐ chéng ēn , huán zhōng nán jiù jū

xuān chē xún jiù yǐn , bīn cóng mǎn jiāo yuán 。
xiāo sàn yān xiá xīng , yīn qín gù lǎo yán 。
xiè gōng shān bù gǎi , táo líng jú yóu cún 。
tái xiǎn qīn chuí diào , sōng huáng cháng bì mén 。
fēng shuāng qīng lì shì , jiāng hǎi yù jūn ēn 。
zhī zhào qū xuān shì , chén míng zài yī lùn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.