Traditional

和侃法師三絕詩 二

客遊經歲月。
羇旅故情多。
近學衡陽鴈。
秋分俱渡河。

Simplified

和侃法师三绝诗 二

客游经岁月。
羇旅故情多。
近学衡阳鴈。
秋分俱渡河。

Pronunciation

hé kǎn fǎ shī sān jué shī èr

kè yóu jīng suì yuè , jī lǚ gù qíng duō , jìn xué héng yáng yàn , qiū fēn jù dù hé ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.