Traditional

和劉儀同臻詩

南登廣陵岸。
回首落星城。
不言臨舊浦。
烽火照江明。

Simplified

和刘仪同臻诗

南登广陵岸。
回首落星城。
不言临旧浦。
烽火照江明。

Pronunciation

hé liú yí tóng zhēn shī

nán dēng guǎng líng àn , huí shǒu luò xīng chéng , bù yán lín jiù pǔ , fēng huǒ zhào jiāng míng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.