Traditional

和張監遊終南

宿懷終南意,及此語雲峰。
夜聞竹澗靜,曉望林嶺重。
春煙生古石,時鳥戲幽松。
豈無山中賞,但畏心莫從。

Simplified

和张监游终南

宿怀终南意,及此语云峰。
夜闻竹涧静,晓望林岭重。
春烟生古石,时鸟戏幽松。
岂无山中赏,但畏心莫从。

Pronunciation

hé zhāng jiān yóu zhōng nán

sù huái zhōng nán yì , jí cǐ yǔ yún fēng 。
yè wén zhú jiàn jìng , xiǎo wàng lín lǐng zhòng 。
chūn yān shēng gǔ shí , shí niǎo xì yōu sōng 。
qǐ wú shān zhōng shǎng , dàn wèi xīn mò cóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.