Traditional

和朱使欣道峽似巫山之作

江如曉天凈,石似暮霞張。
征帆一流覽,宛若巫山陽。
楚客思歸路,秦人謫異鄉。
猿鳴孤月夜,再使淚沾裳。

Simplified

和朱使欣道峡似巫山之作

江如晓天净,石似暮霞张。
征帆一流览,宛若巫山阳。
楚客思归路,秦人谪异乡。
猿鸣孤月夜,再使泪沾裳。

Pronunciation

hé zhū shǐ xīn dào xiá sì wū shān zhī zuò

jiāng rú xiǎo tiān jìng , shí sì mù xiá zhāng 。
zhēng fān yī liú lǎn , wǎn ruò wū shān yáng 。
chǔ kè sī guī lù , qín rén zhé yì xiāng 。
yuán míng gū yuè yè , zài shǐ lèi zhān cháng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.