Traditional

和楊同州寒食幹坑會後聞楊工部欲到知予與

往來東道千余騎,新舊西曹兩侍郎。
家占冬官傳印綬,路逢春日助恩光。
停留五馬經寒食,指點三峰過故鄉。
猶恨幹坑敷水會,差池歸雁不成行。

Simplified

和杨同州寒食干坑会后闻杨工部欲到知予与

往来东道千余骑,新旧西曹两侍郎。
家占冬官传印绶,路逢春日助恩光。
停留五马经寒食,指点三峰过故乡。
犹恨干坑敷水会,差池归雁不成行。

Pronunciation

hé yáng tóng zhōu hán shí gān kēng huì hòu wén yáng gōng bù yù dào zhī yú yǔ

wǎng lái dōng dào qiān yú qí , xīn jiù xī cáo liǎng shì láng 。
jiā zhān dōng guān chuán yìn shòu , lù féng chūn rì zhù ēn guāng 。
tíng liú wǔ mǎ jīng hán shí , zhǐ diǎn sān fēng guò gù xiāng 。
yóu hèn gān kēng fū shuǐ huì , chà chí guī yàn bù chéng xíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.