Traditional

和王少保遙傷周處士詩

冥漠爾遊岱。
淒涼余向秦。
雖言異生死。
同是不歸人。
昔余仕冠蓋。
值子避風塵。
望乞求真隱。
伺關待逸民。
忽聞泉石友。
芝桂不防身。
悵然張仲蔚。
悲哉鄭子真。
三山猶有鶴。
五柳更應春。
遂令從渭水。
投吊往江濱。

Simplified

和王少保遥伤周处士诗

冥漠尔游岱。
凄凉余向秦。
虽言异生死。
同是不归人。
昔余仕冠盖。
值子避风尘。
望乞求真隐。
伺关待逸民。
忽闻泉石友。
芝桂不防身。
怅然张仲蔚。
悲哉郑子真。
三山犹有鹤。
五柳更应春。
遂令从渭水。
投吊往江滨。

Pronunciation

hé wáng shǎo bǎo yáo shāng zhōu chǔ shì shī

míng mò ěr yóu dài , qī liáng yú xiàng qín , suī yán yì shēng sǐ , tóng shì bù guī rén , xī yú shì guān gài , zhí zǐ bì fēng chén , wàng qǐ qiú zhēn yǐn , sì guān dài yì mín , hū wén quán shí yǒu , zhī guì bù fáng shēn , chàng rán zhāng zhòng wèi , bēi zāi zhèng zǐ zhēn , sān shān yóu yǒu hè , wǔ liǔ gēng yīng chūn , suì líng cóng wèi shuǐ , tóu diào wǎng jiāng bīn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.