Traditional

和陳魯山十詩以孟夏草木長遶屋樹扶疏為韻

門無容車高,庭止旋馬廣。
富貴固易耳,正恐卿慚長。
時情競脂韋,家法獨骯臟。
靜處看紛紛,枯橰勞俯仰。

Simplified

和陈鲁山十诗以孟夏草木长遶屋树扶疏为韵

门无容车高,庭止旋马广。
富贵固易耳,正恐卿惭长。
时情竞脂韦,家法独肮脏。
静处看纷纷,枯槔劳俯仰。

Pronunciation

hé chén lǔ shān shí shī yǐ mèng xià cǎo mù cháng rào wū shù fú shū wéi yùn

mén wú róng chē gāo , tíng zhǐ xuán mǎ guǎng 。
fù guì gù yì ěr , zhèng kǒng qīng cán cháng 。
shí qíng jìng zhī wéi , jiā fǎ dú āng zàng 。
jìng chǔ kàn fēn fēn , kū gāo láo fǔ yǎng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.