Traditional

詠柳

碧玉妝成一樹高,萬條垂下綠絲絳。
不知細葉誰裁出,二月春風似剪刀。

Simplified

咏柳

碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。
不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。

Pronunciation

yǒng liǔ

bì yù zhuāng chéng yī shù gāo , wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo 。
bù zhī xì yè shuí cái chū , èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.