Traditional

詠畫屏風詩 三

停車小苑外。
下渚長橋前。
澀菱迎擁楫。
平荷直蓋船。
殘絲繞折藕。
芰葉映低蓮。
遙望芙蓉影。
隻言水底燃。

Simplified

咏画屏风诗 三

停车小苑外。
下渚长桥前。
涩菱迎拥楫。
平荷直盖船。
残丝绕折藕。
芰叶映低莲。
遥望芙蓉影。
只言水底燃。

Pronunciation

yǒng huà píng fēng shī sān

tíng chē xiǎo yuàn wài , xià zhǔ cháng qiáo qián , sè líng yíng yōng jí , píng hé zhí gài chuán , cán sī rào zhē ǒu , jì yè yìng dī lián , yáo wàng fú róng yǐng , zhī yán shuǐ dǐ rán ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.