Traditional

詠畫屏風詩 二二

洞靈開靜室。
雲氣滿山齋。
古松裁數樹。
盤根無半埋。
愛靜魚爭樂。
依人鳥入懷。
仲春征隱士。
蒲輪上計偕。

Simplified

咏画屏风诗 二二

洞灵开静室。
云气满山斋。
古松裁数树。
盘根无半埋。
爱静鱼争乐。
依人鸟入怀。
仲春征隐士。
蒲轮上计偕。

Pronunciation

yǒng huà píng fēng shī èr èr

dòng líng kāi jìng shì , yún qì mǎn shān zhāi , gǔ sōng cái shù shù , pán gēn wú bàn mái , ài jìng yú zhēng lè , yī rén niǎo rù huái , zhòng chūn zhēng yǐn shì , pú lún shàng jì xié ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.