Traditional

詠畫屏風詩 五

逍遙遊桂苑。
寂絕到桃源。
狹石分花徑。
長橋映水門。
管聲驚百鳥。
人衣香一園。
定知歡未足。
橫琴坐石根。

Simplified

咏画屏风诗 五

逍遥游桂苑。
寂绝到桃源。
狭石分花径。
长桥映水门。
管声惊百鸟。
人衣香一园。
定知欢未足。
横琴坐石根。

Pronunciation

yǒng huà píng fēng shī wǔ

xiāo yáo yóu guì yuàn , jì jué dào táo yuán , xiá shí fēn huā jìng , cháng qiáo yìng shuǐ mén , guǎn shēng jīng bǎi niǎo , rén yī xiāng yī yuán , dìng zhī huān wèi zú , héng qín zuò shí gēn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.