Traditional

詠畫屏風詩 十三

玉柙珠簾卷。
金鉤翠幔懸。
荷香熏水殿。
閣影入池蓮。
平沙臨浦口。
高柳對樓前。
上橋還倚望。
遙看采菱船。

Simplified

咏画屏风诗 十三

玉柙珠帘卷。
金钩翠幔悬。
荷香熏水殿。
阁影入池莲。
平沙临浦口。
高柳对楼前。
上桥还倚望。
遥看采菱船。

Pronunciation

yǒng huà píng fēng shī shí sān

yù xiá zhū lián juàn , jīn gōu cuì màn xuán , hé xiāng xūn shuǐ diàn , gé yǐng rù chí lián , píng shā lín pǔ kǒu , gāo liǔ duì lóu qián , shàng qiáo huán yǐ wàng , yáo kàn cǎi líng chuán ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.