Traditional

詠畫屏風詩 十二

出沒看樓殿。
間關望綺羅。
翔禽逐節舞。
流水赴弦歌。
細管吹藂竹。
新杯卷半荷。
南宮冠蓋下。
日暮風塵多。

Simplified

咏画屏风诗 十二

出没看楼殿。
间关望绮罗。
翔禽逐节舞。
流水赴弦歌。
细管吹藂竹。
新杯卷半荷。
南宫冠盖下。
日暮风尘多。

Pronunciation

yǒng huà píng fēng shī shí èr

chū méi kàn lóu diàn , jiān guān wàng qǐ luó , xiáng qín zhú jié wǔ , liú shuǐ fù xián gē , xì guǎn chuī cóng zhú , xīn bēi juàn bàn hé , nán gōng guān gài xià , rì mù fēng chén duō ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.