Traditional

唐享太廟樂章·長發舞

具禮崇德,備樂承風。
魏推幢主,周贈司空。
不行而至,無成有終。
神興王業,天歸帝功。

Simplified

唐享太庙乐章·长发舞

具礼崇德,备乐承风。
魏推幢主,周赠司空。
不行而至,无成有终。
神兴王业,天归帝功。

Pronunciation

táng xiǎng tài miào lè zhāng · cháng fā wǔ

jù lǐ chóng dé , bèi lè chéng fēng 。
wèi tuī chuáng zhǔ , zhōu zèng sī kōng 。
bù xíng ér zhì , wú chéng yǒu zhōng 。
shén xīng wáng yè , tiān guī dì gōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.