Traditional

喜裴濤使君攜詩見訪醉中戲贈

忽聞扣戶醉吟聲,不覺停杯倒屣迎。
共放詩狂同酒癖,與君別是一親情。

Simplified

喜裴涛使君携诗见访醉中戏赠

忽闻扣户醉吟声,不觉停杯倒屣迎。
共放诗狂同酒癖,与君别是一亲情。

Pronunciation

xǐ péi tāo shǐ jūn xié shī jiàn fǎng zuì zhōng xì zèng

hū wén kòu hù zuì yín shēng , bù jué tíng bēi dǎo xǐ yíng 。
gòng fàng shī kuáng tóng jiǔ pǐ , yǔ jūn bié shì yī qīn qíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.