Traditional

喜陳兄至

黃鳥啼欲歇,青梅結半成。
坐憐春物盡,起入東園行。
攜觴懶獨酌,忽聞叩門聲。
閑人猶喜至,何況是陳兄。
從容盡日語,稠疊長年情。
勿輕一盞酒,可以話平生。

Simplified

喜陈兄至

黄鸟啼欲歇,青梅结半成。
坐怜春物尽,起入东园行。
携觞懒独酌,忽闻叩门声。
闲人犹喜至,何况是陈兄。
从容尽日语,稠叠长年情。
勿轻一盏酒,可以话平生。

Pronunciation

xǐ chén xiōng zhì

huáng niǎo tí yù xiē , qīng méi jié bàn chéng 。
zuò lián chūn wù jìn , qǐ rù dōng yuán xíng 。
xié shāng lǎn dú zhuó , hū wén kòu mén shēng 。
xián rén yóu xǐ zhì , hé kuàng shì chén xiōng 。
cóng róng jìn rì yǔ , chóu dié cháng nián qíng 。
wù qīng yī zhǎn jiǔ , kě yǐ huà píng shēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.