Traditional

回鄉偶書

離別家鄉歲月多,近來人事半消磨。
惟有門前鏡湖水,春風不改舊時波。

Simplified

回乡偶书

离别家乡岁月多,近来人事半消磨。
惟有门前镜湖水,春风不改旧时波。

Pronunciation

huí xiāng ǒu shū

lí bié jiā xiāng suì yuè duō , jìn lái rén shì bàn xiāo mó 。
wéi yǒu mén qián jìng hú shuǐ , chūn fēng bù gǎi jiù shí bō 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.