Traditional

因巖亭

箕潁人窮獨,蓬壺路阻難。
何如兼吏隱,復得事躋攀。
巖樹羅階下,江雲貯棟間。
似移天目石,疑入武丘山。
清景徒堪賞,皇恩肯放閑?
遙知興未足,即被詔征還。

Simplified

因岩亭

箕颍人穷独,蓬壶路阻难。
何如兼吏隐,复得事跻攀。
岩树罗阶下,江云贮栋间。
似移天目石,疑入武丘山。
清景徒堪赏,皇恩肯放闲?
遥知兴未足,即被诏征还。

Pronunciation

yīn yán tíng

jī yǐng rén qióng dú , péng hú lù zǔ nán 。
hé rú jiān lì yǐn , fù dé shì jī pān 。
yán shù luó jiē xià , jiāng yún zhù dòng jiān 。
sì yí tiān mù shí , yí rù wǔ qiū shān 。
qīng jǐng tú kān shǎng , huáng ēn kěn fàng xián ?
yáo zhī xīng wèi zú , jí bèi zhào zhēng huán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.