Traditional

園中

稚竹侵檐綠,新桐覆井涼。
閑身少羈束,隨處得徜徉。
山鵲惺惚語,藤花掩冉香。
吾詩有余思,小復立西廂。

Simplified

园中

稚竹侵檐绿,新桐覆井凉。
闲身少羁束,随处得徜徉。
山鹊惺惚语,藤花掩冉香。
吾诗有余思,小复立西厢。

Pronunciation

yuán zhōng

zhì zhú qīn yán lǜ , xīn tóng fù jǐng liáng 。
xián shēn shǎo jī shù , suí chǔ dé cháng yáng 。
shān què xīng hū yǔ , téng huā yǎn rǎn xiāng 。
wú shī yǒu yú sī , xiǎo fù lì xī xiāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.