Traditional

聖無憂/烏夜啼

世路風波險,十年一別須臾。
人生聚散長如此,相見且歡娛。
好酒能消光景,春風不染髭鬚。
為公一醉花前倒,紅袖莫來扶。

Simplified

圣无忧/乌夜啼

世路风波险,十年一别须臾。
人生聚散长如此,相见且欢娱。
好酒能消光景,春风不染髭鬚。
为公一醉花前倒,红袖莫来扶。

Pronunciation

shèng wú yōu / wū yè tí

shì lù fēng bō xiǎn , shí nián yī bié xū yú 。
rén shēng jù sàn cháng rú cǐ , xiāng jiàn qiě huān yú 。
hǎo jiǔ néng xiāo guāng jǐng , chūn fēng bù rǎn zī xū 。
wéi gōng yī zuì huā qián dǎo , hóng xiù mò lái fú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.