Traditional

夙興弄筆偶書

憂患熏心少睡眠,雞號窗白一欣然。
道旁歲晚貂裘弊,燈下書成鐵硯穿。
杜老慣聽兒索飯,鄭公何啻客無氈。
春風不解嫌貧病,尚擬花前醉放顛。

Simplified

夙兴弄笔偶书

忧患熏心少睡眠,鸡号窗白一欣然。
道旁岁晚貂裘弊,灯下书成铁砚穿。
杜老惯听儿索饭,郑公何啻客无毡。
春风不解嫌贫病,尚拟花前醉放颠。

Pronunciation

sù xīng nòng bǐ ǒu shū

yōu huàn xūn xīn shǎo shuì mián , jī hào chuāng bái yī xīn rán 。
dào páng suì wǎn diāo qiú bì , dēng xià shū chéng tiě yàn chuān 。
dù lǎo guàn tīng ér suǒ fàn , zhèng gōng hé chì kè wú zhān 。
chūn fēng bù jiě xián pín bìng , shàng nǐ huā qián zuì fàng diān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.