Traditional

夜坐憶剡溪

早睡苦夜長,晚睡意復倦;歛膝傍殘燈,拭眥展書卷。
時時搔短發,稍稍磨凍硯。
更闌月入戶,皎若舒白練。
便思泛樵風,次第入剡縣。
名山如高人,豈可久不見?

Simplified

夜坐忆剡溪

早睡苦夜长,晚睡意复倦;歛膝傍残灯,拭眦展书卷。
时时搔短发,稍稍磨冻砚。
更阑月入户,皎若舒白练。
便思泛樵风,次第入剡县。
名山如高人,岂可久不见?

Pronunciation

yè zuò yì yǎn xī

zǎo shuì kǔ yè cháng , wǎn shuì yì fù juàn û liǎn xī bàng cán dēng , shì zì zhǎn shū juàn 。
shí shí sāo duǎn fā , shāo shāo mó dòng yàn 。
gēng lán yuè rù hù , jiǎo ruò shū bái liàn 。
biàn sī fàn qiáo fēng , cì dì rù yǎn xiàn 。
míng shān rú gāo rén , qǐ kě jiǔ bù jiàn ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.