Traditional

夜泊漢口

秋氣入鳴灘,鉤簾對影看。
久遊鄉語失,獨客醉歌難。
星淡漁吹火,風高笛倚闌。
江南歸自近,盡室寄長安。

Simplified

夜泊汉口

秋气入鸣滩,钩帘对影看。
久游乡语失,独客醉歌难。
星淡渔吹火,风高笛倚阑。
江南归自近,尽室寄长安。

Pronunciation

yè bó hàn kǒu

qiū qì rù míng tān , gōu lián duì yǐng kàn 。
jiǔ yóu xiāng yǔ shī , dú kè zuì gē nán 。
xīng dàn yú chuī huǒ , fēng gāo dí yǐ lán 。
jiāng nán guī zì jìn , jìn shì jì cháng ān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.