Traditional

夜雨

暮雨蕭蕭集瓦溝,空階點滴送清愁。
何由乞得須臾睡,直到窗明滴未休。

Simplified

夜雨

暮雨萧萧集瓦沟,空阶点滴送清愁。
何由乞得须臾睡,直到窗明滴未休。

Pronunciation

yè yǔ

mù yǔ xiāo xiāo jí wǎ gōu , kōng jiē diǎn dī sòng qīng chóu 。
hé yóu qǐ dé xū yú shuì , zhí dào chuāng míng dī wèi xiū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.