Traditional

失調名

曉日樓頭殘雪盡。
乍破臘,風傳春信。
彩燕絲雞,珠幡玉勝,並歸釵鬢。

Simplified

失调名

晓日楼头残雪尽。
乍破腊,风传春信。
彩燕丝鸡,珠幡玉胜,并归钗鬓。

Pronunciation

shī diào míng

xiǎo rì lóu tóu cán xuě jìn 。
zhà pò xī , fēng chuán chūn xìn 。
cǎi yàn sī jī , zhū fān yù shèng , bìng guī chāi bìn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.