Traditional

奉和聖制幸韋嗣立山莊應制

西京上相出扶陽,東郊別業好池塘。
自非仁智符天賞,安能日月共回光。

Simplified

奉和圣制幸韦嗣立山庄应制

西京上相出扶阳,东郊别业好池塘。
自非仁智符天赏,安能日月共回光。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì xìng wéi sì lì shān zhuāng yīng zhì

xī jīng shàng xiāng chū fú yáng , dōng jiāo bié yè hǎo chí táng 。
zì fēi rén zhì fú tiān shǎng , ān néng rì yuè gòng huí guāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.