Traditional

奉和聖制春日出苑應制(一作矚目應令,一作

禁林艷裔發青陽,春望逍遙出畫堂。
雨洗亭臯千畝綠,風吹梅李一園香。
鶴飛不去隨青管,魚躍翻來入彩航。
睿賞歡承天保定,遒文更睹日重光。

Simplified

奉和圣制春日出苑应制(一作瞩目应令,一作

禁林艳裔发青阳,春望逍遥出画堂。
雨洗亭皋千亩绿,风吹梅李一园香。
鹤飞不去随青管,鱼跃翻来入彩航。
睿赏欢承天保定,遒文更睹日重光。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì chūn rì chū yuàn yīng zhì ( yī zuò zhǔ mù yīng líng , yī zuò

jīn lín yàn yì fā qīng yáng , chūn wàng xiāo yáo chū huà táng 。
yǔ xǐ tíng gāo qiān mǔ lǜ , fēng chuī méi lǐ yī yuán xiāng 。
hè fēi bù qù suí qīng guǎn , yú yuè fān lái rù cǎi háng 。
ruì shǎng huān chéng tiān bǎo dìng , qiú wén gēng dǔ rì zhòng guāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.