Traditional

奉和聖制溫湯對雪應制

瑞雪帶寒風,寒風入陰琯。
陰琯方凝閉,寒風復淒斷。
宮似瑤林匝,庭如月結滿。
正賡挾纊詞,非近溫泉暖。

Simplified

奉和圣制温汤对雪应制

瑞雪带寒风,寒风入阴琯。
阴琯方凝闭,寒风复凄断。
宫似瑶林匝,庭如月结满。
正赓挟纩词,非近温泉暖。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì wēn tāng duì xuě yīng zhì

ruì xuě dài hán fēng , hán fēng rù yīn guǎn 。
yīn guǎn fāng níng bì , hán fēng fù qī duàn 。
gōng sì yáo lín zā , tíng rú yuè jié mǎn 。
zhèng gēng xié kuàng cí , fēi jìn wēn quán nuǎn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.