Traditional

奉和聖制溫泉言誌應制

溫谷媚新豐,驪山橫半空。
湯池薰水殿,翠木暖煙宮。
起疾逾仙藥,無私合聖功。
始知堯舜德,心與萬人同。

Simplified

奉和圣制温泉言志应制

温谷媚新丰,骊山横半空。
汤池薰水殿,翠木暖烟宫。
起疾逾仙药,无私合圣功。
始知尧舜德,心与万人同。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì wēn quán yán zhì yīng zhì

wēn gǔ mèi xīn fēng , lí shān héng bàn kōng 。
tāng chí xūn shuǐ diàn , cuì mù nuǎn yān gōng 。
qǐ jí yú xiān yào , wú sī hé shèng gōng 。
shǐ zhī yáo shùn dé , xīn yǔ wàn rén tóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.