Traditional

奉和聖制經鄒魯祭孔子應制

孔聖家鄒魯,儒風藹典墳。
龍驂回舊宅,鳳德詠餘芬。
入室神如在,升堂樂似聞。
懸知一王法,今日待明君。

Simplified

奉和圣制经邹鲁祭孔子应制

孔圣家邹鲁,儒风蔼典坟。
龙骖回旧宅,凤德咏馀芬。
入室神如在,升堂乐似闻。
悬知一王法,今日待明君。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì jīng zōu lǔ jì kǒng zǐ yīng zhì

kǒng shèng jiā zōu lǔ , rú fēng ǎi diǎn fén 。
lóng cān huí jiù zhái , fèng dé yǒng yú fēn 。
rù shì shén rú zài , shēng táng lè sì wén 。
xuán zhī yī wáng fǎ , jīn rì dài míng jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.