Traditional

奉和聖制觀拔河俗戲應制

今歲好拖鉤,橫街敞禦樓。
長繩系日住,貫索挽河流。
鬥力頻催鼓,爭都更上籌。
春來百種戲,天意在宜秋。

Simplified

奉和圣制观拔河俗戏应制

今岁好拖钩,横街敞御楼。
长绳系日住,贯索挽河流。
斗力频催鼓,争都更上筹。
春来百种戏,天意在宜秋。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì guān bá hé sú xì yīng zhì

jīn suì hǎo tuō gōu , héng jiē chǎng yù lóu 。
cháng shéng xì rì zhù , guàn suǒ wǎn hé liú 。
dǒu lì pín cuī gǔ , zhēng dū gēng shàng chóu 。
chūn lái bǎi zhǒng xì , tiān yì zài yí qiū 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.