Traditional

奉和聖制賜崔日知往潞州應制

聖情留曩鎮,佳氣翊興王。
增戟雄都府,高車轉太常。
川橫八練闊,山帶五龍長。
連帥初恩命,天人舊紀綱。
餞塗飛禦藻,闔境自生光。
明主征循吏,何年下鳳凰。

Simplified

奉和圣制赐崔日知往潞州应制

圣情留曩镇,佳气翊兴王。
增戟雄都府,高车转太常。
川横八练阔,山带五龙长。
连帅初恩命,天人旧纪纲。
饯涂飞御藻,阖境自生光。
明主征循吏,何年下凤凰。

Pronunciation

fèng hé shèng zhì cì cuī rì zhī wǎng lù zhōu yīng zhì

shèng qíng liú nǎng zhèn , jiā qì yì xīng wáng 。
zēng jǐ xióng dū fǔ , gāo chē zhuǎn tài cháng 。
chuān héng bā liàn kuò , shān dài wǔ lóng cháng 。
lián shuài chū ēn mìng , tiān rén jiù jì gāng 。
jiàn tú fēi yù zǎo , hé jìng zì shēng guāng 。
míng zhǔ zhēng xún lì , hé nián xià fèng huáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.