Traditional

奉和待勤照上人不至

東洛居賢相,南方待本師。
旌麾儼欲動,杯錫杳仍遲。
積雪迷何處,驚風泊幾時。
大臣能護法,況有故山期。

Simplified

奉和待勤照上人不至

东洛居贤相,南方待本师。
旌麾俨欲动,杯锡杳仍迟。
积雪迷何处,惊风泊几时。
大臣能护法,况有故山期。

Pronunciation

fèng hé dài qín zhào shàng rén bù zhì

dōng luò jū xián xiāng , nán fāng dài běn shī 。
jīng huī yǎn yù dòng , bēi xī yǎo réng chí 。
jī xuě mí hé chǔ , jīng fēng bó jī shí 。
dà chén néng hù fǎ , kuàng yǒu gù shān qī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.