Traditional

奉和思黯相公雨後林園四韻見示

新晴夏景好,復此池邊地。
煙樹綠含滋,水風清有味。
便成林下隱,都忘門前事。
騎吏引歸軒,始知身富貴。

Simplified

奉和思黯相公雨后林园四韵见示

新晴夏景好,复此池边地。
烟树绿含滋,水风清有味。
便成林下隐,都忘门前事。
骑吏引归轩,始知身富贵。

Pronunciation

fèng hé sī àn xiāng gōng yǔ hòu lín yuán sì yùn jiàn shì

xīn qíng xià jǐng hǎo , fù cǐ chí biān dì 。
yān shù lǜ hán zī , shuǐ fēng qīng yǒu wèi 。
biàn chéng lín xià yǐn , dū wàng mén qián shì 。
qí lì yǐn guī xuān , shǐ zhī shēn fù guì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.