Traditional

奉和法筵應詔詩

五城鄰北極。
百雉壯西昆。
鉤陳橫復道。
閶闔牴靈軒。
千柱蓮花塔。
由旬紫紺園。
佛影胡人記。
經文漢語翻。
星窺朱鳥牖。
雲宿鳳凰門。
新禽解雜囀。
春柳臥生根。
早雷驚蟄戶。
流雪長河源。
建始移交讓。
徽音種合昏。
風飛扇天辯。
泉湧屬絲言。
羈臣從散木。
無以預中天。
□□遙可望。
終類仰鹍弦。

Simplified

奉和法筵应诏诗

五城邻北极。
百雉壮西昆。
钩陈横复道。
阊阖抵灵轩。
千柱莲花塔。
由旬紫绀园。
佛影胡人记。
经文汉语翻。
星窥朱鸟牖。
云宿凤凰门。
新禽解杂啭。
春柳卧生根。
早雷惊蛰户。
流雪长河源。
建始移交让。
徽音种合昏。
风飞扇天辩。
泉涌属丝言。
羁臣从散木。
无以预中天。
□□遥可望。
终类仰鹍弦。

Pronunciation

fèng hé fǎ yán yīng zhào shī

wǔ chéng lín běi jí , bǎi zhì zhuàng xī kūn , gōu chén héng fù dào , chāng hé dǐ líng xuān , qiān zhù lián huā tǎ , yóu xún zǐ gàn yuán , fó yǐng hú rén jì , jīng wén hàn yǔ fān , xīng kuī zhū niǎo yǒu , yún sù fèng huáng mén , xīn qín jiě zá zhuàn , chūn liǔ wò shēng gēn , zǎo léi jīng zhé hù , liú xuě cháng hé yuán , jiàn shǐ yí jiāo ràng , huī yīn zhǒng hé hūn , fēng fēi shàn tiān biàn , quán yǒng shǔ sī yán , jī chén cóng sàn mù , wú yǐ yù zhōng tiān ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.