Traditional

奉陪鄭中丞自宣州解印,與諸侄宴餘幹後溪

跡遠親魚鳥,功成厭鼓鼙。
林中阮生集,池上謝公題。
戶牖垂藤合,藩籬插槿齊。
夕陽山向背,春草水東西。
度雨諸峰出,看花幾路迷。
何勞問秦漢,更入武陵溪。
第一百四十九卷

Simplified

奉陪郑中丞自宣州解印,与诸侄宴馀干后溪

迹远亲鱼鸟,功成厌鼓鼙。
林中阮生集,池上谢公题。
户牖垂藤合,藩篱插槿齐。
夕阳山向背,春草水东西。
度雨诸峰出,看花几路迷。
何劳问秦汉,更入武陵溪。
第一百四十九卷

Pronunciation

fèng péi zhèng zhōng chéng zì xuān zhōu jiě yìn , yǔ zhū zhí yàn yú gān hòu xī

jì yuǎn qīn yú niǎo , gōng chéng yàn gǔ pí 。
lín zhōng ruǎn shēng jí , chí shàng xiè gōng tí 。
hù yǒu chuí téng hé , fān lí chā jǐn qí 。
xī yáng shān xiàng bèi , chūn cǎo shuǐ dōng xī 。
dù yǔ zhū fēng chū , kàn huā jī lù mí 。
hé láo wèn qín hàn , gēng rù wǔ líng xī 。
dì yī bǎi sì shí jiǔ juàn

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.