Traditional

如夢令

今夜荼シ風起。
應是玉消瓊碎。
淡蕩滿城春,惱破愁人春睡。
須醉。
須醉。
莫待梅黃雨細。

Simplified

如梦令

今夜荼シ风起。
应是玉消琼碎。
淡荡满城春,恼破愁人春睡。
须醉。
须醉。
莫待梅黄雨细。

Pronunciation

rú mèng líng

jīn yè tú ŷ fēng qǐ 。
yīng shì yù xiāo qióng suì 。
dàn dàng mǎn chéng chūn , nǎo pò chóu rén chūn shuì 。
xū zuì 。
xū zuì 。
mò dài méi huáng yǔ xì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.