Traditional

如夢令

獨倚博山峰小。
翠霧滿身飛繞。
隻恐學行雲,去作陽臺春曉。
春曉。
春曉。
滿院綠陽芳草。

Simplified

如梦令

独倚博山峰小。
翠雾满身飞绕。
只恐学行云,去作阳台春晓。
春晓。
春晓。
满院绿阳芳草。

Pronunciation

rú mèng líng

dú yǐ bó shān fēng xiǎo 。
cuì wù mǎn shēn fēi rào 。
zhī kǒng xué xíng yún , qù zuò yáng tái chūn xiǎo 。
chūn xiǎo 。
chūn xiǎo 。
mǎn yuàn lǜ yáng fāng cǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.