Traditional

季夏雜興

疏泉澆藥壟,枕石聽松風。
此樂慚專享,無因與客同。

Simplified

季夏杂兴

疏泉浇药垄,枕石听松风。
此乐惭专享,无因与客同。

Pronunciation

jì xià zá xīng

shū quán jiāo yào lǒng , zhěn shí tīng sōng fēng 。
cǐ lè cán zhuān xiǎng , wú yīn yǔ kè tóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.