Traditional

孤桐

天質自森森,孤高幾百尋。
淩霄不屈己,得地本虛心。
歲老根彌壯,陽驕葉更陰。
明時思解慍,願斫五弦琴。

Simplified

孤桐

天质自森森,孤高几百寻。
凌霄不屈己,得地本虚心。
岁老根弥壮,阳骄叶更阴。
明时思解愠,愿斫五弦琴。

Pronounciation

gū tóng

tiān zhì zì sēn sēn , gū gāo jī bǎi xún 。
líng xiāo bù qū jǐ , dé dì běn xū xīn 。
suì lǎo gēn mí zhuàng , yáng jiāo yè gēng yīn 。
míng shí sī jiě yùn , yuàn zhuó wǔ xián qín 。

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.