Traditional

宮詞

玉樓天半起笙歌,風送宮嬪笑語和。
月殿影開聞夜漏,水精簾卷近秋河。

Simplified

宫词

玉楼天半起笙歌,风送宫嫔笑语和。
月殿影开闻夜漏,水精帘卷近秋河。

Pronunciation

gōng cí

yù lóu tiān bàn qǐ shēng gē , fēng sòng gōng pín xiào yǔ hé 。
yuè diàn yǐng kāi wén yè lòu , shuǐ jīng lián juàn jìn qiū hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.