Traditional

宿東亭曉興

溫溫土爐火,耿耿紗籠燭。
獨抱一張琴,夜入東齋宿。
窗聲度殘漏,簾影浮初旭。
頭養曉梳多,眼昏春睡足。
負暄檐宇下,散步池塘曲。
南雁去未回,東風來何速。
雪依瓦溝白,草繞墻根綠。
何言萬戶州,太守常幽獨?

Simplified

宿东亭晓兴

温温土炉火,耿耿纱笼烛。
独抱一张琴,夜入东斋宿。
窗声度残漏,帘影浮初旭。
头养晓梳多,眼昏春睡足。
负暄檐宇下,散步池塘曲。
南雁去未回,东风来何速。
雪依瓦沟白,草绕墙根绿。
何言万户州,太守常幽独?

Pronunciation

sù dōng tíng xiǎo xīng

wēn wēn tǔ lú huǒ , gěng gěng shā lóng zhú 。
dú bào yī zhāng qín , yè rù dōng zhāi sù 。
chuāng shēng dù cán lòu , lián yǐng fú chū xù 。
tóu yǎng xiǎo shū duō , yǎn hūn chūn shuì zú 。
fù xuān yán yǔ xià , sàn bù chí táng qū 。
nán yàn qù wèi huí , dōng fēng lái hé sù 。
xuě yī wǎ gōu bái , cǎo rào qiáng gēn lǜ 。
hé yán wàn hù zhōu , tài shǒu cháng yōu dú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.