Traditional

寄姚司馬

共君春種瓜,本期清夏暑。
瓜成人已去,失望將誰語。
裛露摘香園,感味懷心許。
偶逢西風便,因之寄鄂渚。

Simplified

寄姚司马

共君春种瓜,本期清夏暑。
瓜成人已去,失望将谁语。
裛露摘香园,感味怀心许。
偶逢西风便,因之寄鄂渚。

Pronunciation

jì yáo sī mǎ

gòng jūn chūn zhǒng guā , běn qī qīng xià shǔ 。
guā chéng rén yǐ qù , shī wàng jiāng shuí yǔ 。
yì lù zhāi xiāng yuán , gǎn wèi huái xīn xǔ 。
ǒu féng xī fēng biàn , yīn zhī jì è zhǔ 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.