Traditional

寄李蘄州

下車書奏龔黃課,動筆詩傳鮑謝風。
江郡謳謠誇杜母,洛城歡會憶車公。
笛愁春盡梅花裏,簟冷秋生薤葉中。
[蘄州出好笛並薤葉簟。
]不道蘄州歌酒少,使君難稱與誰同?

Simplified

寄李蕲州

下车书奏龚黄课,动笔诗传鲍谢风。
江郡讴谣夸杜母,洛城欢会忆车公。
笛愁春尽梅花里,簟冷秋生薤叶中。
[蕲州出好笛并薤叶簟。
]不道蕲州歌酒少,使君难称与谁同?

Pronunciation

jì lǐ qí zhōu

xià chē shū zòu gōng huáng kè , dòng bǐ shī chuán bào xiè fēng 。
jiāng jùn ōu yáo kuā dù mǔ , luò chéng huān huì yì chē gōng 。
dí chóu chūn jìn méi huā lǐ , diàn lěng qiū shēng xiè yè zhōng 。
[ qí zhōu chū hǎo dí bìng xiè yè diàn 。
] bù dào qí zhōu gē jiǔ shǎo , shǐ jūn nán chēng yǔ shuí tóng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.