Traditional

寄淮上柳十三

葦蕭中辟戶,相映綠淮流。
莫訝春潮闊,鷗邊可泊舟。

Simplified

寄淮上柳十三

苇萧中辟户,相映绿淮流。
莫讶春潮阔,鸥边可泊舟。

Pronunciation

jì huái shàng liǔ shí sān

wěi xiāo zhōng bì hù , xiāng yìng lǜ huái liú 。
mò yà chūn cháo kuò , ōu biān kě bó zhōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.