Traditional

寄答周協律 來詩多敘蘇州舊遊。

故人敘舊寄新篇,惆悵江南到眼前。
暗想樓臺萬余裏,不聞歌吹一周年。
橋頭誰更看新月,池畔猶應泊舊船。
最憶後庭杯酒散,紅屏風掩綠窗眠。

Simplified

寄答周协律 来诗多叙苏州旧游。

故人叙旧寄新篇,惆怅江南到眼前。
暗想楼台万余里,不闻歌吹一周年。
桥头谁更看新月,池畔犹应泊旧船。
最忆后庭杯酒散,红屏风掩绿窗眠。

Pronunciation

jì dá zhōu xié lǜ lái shī duō xù sū zhōu jiù yóu 。

gù rén xù jiù jì xīn piān , chóu chàng jiāng nán dào yǎn qián 。
àn xiǎng lóu tái wàn yú lǐ , bù wén gē chuī yī zhōu nián 。
qiáo tóu shuí gēng kàn xīn yuè , chí pàn yóu yīng bó jiù chuán 。
zuì yì hòu tíng bēi jiǔ sàn , hóng píng fēng yǎn lǜ chuāng mián 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.