Traditional

寄許尊師

獨上雲梯入翠微,蒙蒙煙雪映巖扉。
世人知在中峰裏,遙禮青山恨不歸。

Simplified

寄许尊师

独上云梯入翠微,蒙蒙烟雪映岩扉。
世人知在中峰里,遥礼青山恨不归。

Pronunciation

jì xǔ zūn shī

dú shàng yún tī rù cuì wēi , mēng mēng yān xuě yìng yán fēi 。
shì rén zhī zài zhōng fēng lǐ , yáo lǐ qīng shān hèn bù guī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.