Traditional

寄題忠州小樓桃花

再遊巫峽知何日?
總是秦人說向誰?
長憶小樓風月夜,紅欄幹上兩三枝。

Simplified

寄题忠州小楼桃花

再游巫峡知何日?
总是秦人说向谁?
长忆小楼风月夜,红栏干上两三枝。

Pronunciation

jì tí zhōng zhōu xiǎo lóu táo huā

zài yóu wū xiá zhī hé rì ?
zǒng shì qín rén shuō xiàng shuí ?
cháng yì xiǎo lóu fēng yuè yè , hóng lán gān shàng liǎng sān zhī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.