Traditional

寄龍山道士許法棱

悠悠白雲裏,獨住青山客。
林下晝焚香,桂花同寂寂。

Simplified

寄龙山道士许法棱

悠悠白云里,独住青山客。
林下昼焚香,桂花同寂寂。

Pronunciation

jì lóng shān dào shì xǔ fǎ léng

yōu yōu bái yún lǐ , dú zhù qīng shān kè 。
lín xià zhòu fén xiāng , guì huā tóng jì jì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.